„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20,22-23)

Tymi słowami Pan Jezus ustanowił po swoim zmartwychwstaniu sakrament pokuty i pojednania, udzielając Apostołom i ich prawomocnym następcom władzy odpuszczania grzechów. Wszystkie świadome, dobrowolne i ciężkie przekroczenia prawa Bożego muszą zatem być poddane władzy sędziowskiej ustanowionej przez samego Chrystusa w Kościele katolickim, czyli muszą być szczegółowo wyznane przed upoważnionym następcą Apostołów, to jest biskupem lub kapłanem.

Warunki dobrej spowiedzi:

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele:

W CZASIE MSZY ŚW. NIE MA SPOWIEDZI

Dodatkowo:

 

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA W DNI POWSZEDNIE. 

W KOŚCIELE NA STOLIKACH DOSTĘPNY JEST FOLDER Z RACHUNKIEM SUMIENIA.