Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.


 

Formalności, jakie trzeba załatwić:

Należy dostarczyć :


 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE  

W naszej parafii odbywają się od marca do kwietnia przez 4 kolejne niedziele miesiąca w  Domu Katechetycznym. Swoje uczestnictwo narzeczeni mają obowiązek zgłosić osobiście bądź telefonicznie w kancelarii parafialnej. W kursie może wziąć udział najwyżej 15 par (decyduje kolejność zgłoszenia). Rozpoczęcie o godzinie 14:00.

Ksiądz spisujący protokół  przedślubny poinformuje narzeczonych o wszelkich dalszych procedurach.

Szczegóły w zakładce „kurs dla narzeczonych”.  

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO I MAŁŻEŃSKIEGO

W naszej parafii czynna w piątki od 17.30 do 19.30 w salce Domu Katechetycznego (wejście od dawnej kancelarii). 

Na spotkanie trzeba umówić się telefonicznie:  

Pani Helena Przybyła 506-125-065

Pani Magdalena Kojder 504-613-053.