Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Parafia: (33) 814 59 59 Kancelaria: (33) 814 45 07
Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Parafia: (33) 814 59 59 Kancelaria: (33) 814 45 07

FAMILIA: Wielu Parafian jest zaskoczonych, że powstała niedawno w naszej Parafii Rada Duszpasterska, została odwołana przez biskupa…

KS. PROBOSZCZ: Wybory do Rady Duszpasterskiej miały miejsce w naszej Parafii w dniu 13 listopada 2013 roku. Pierwsze spotkanie Rady odbyło się w dniu 15 grudnia 2013 roku. I trzeba dodać, że było to spotkanie po prawie 20 latach przerwy. Pracowaliśmy zatem ponad dwa lata. Biskup dekretem z dnia 30 grudnia 2015 roku odwołał wszystkie rady w całej diecezji… a więc i naszą… Nieznane mi są powody takiej decyzji…

FAMILIA: I co dalej?

KS. PROBOSZCZ: Wszystkie parafie zostały zobowiązane do powołania nowych rad, zgodnie ze Statutem Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Bielsko-Żywieckiej…

FAMILIA: Po co komu Rada Duszpasterska?

KS. PROBOSZCZ: Sens istnienia Rady zapisany jest w statucie (był też zaznaczony w naszym Regulaminie): Rada – jak czytamy – ”stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii”.

FAMILIA: Czyli ma pomagać w prowadzeniu parafii… Czy ten zapis sprawdził się w naszej Parafii, patrząc na te dwa lata pracy poprzedniej Rady?

KS. PROBOSZCZ: Tak. Rada ma głos doradczy, więc wiele razy sugestie osób należących do Rady brałem pod uwagę. Czasem wspólnie dochodziliśmy do rozwiązania jakiego trudnego problemu.

FAMILIA: Co jeszcze robi Rada?

KS. PROBOSZCZ: Zgodnie ze Statutem wspiera inicjatywy w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, pomaga w opracowaniu programu duszpasterskiego, tworzy dobry klimat dla inicjatyw duszpasterskich, wspiera działalność ruchów i różnych grup parafialnych, inspiruje działalność charytatywną…

FAMILIA: Kto wchodził w skład „starej” Rady?

KS. PROBOSZCZ: Według naszego Regulaminu, sprzed rozwiązania Rady, większość członków wywodziła się ze wspólnot. Z wyboru Parafian było początkowo sześć osób, potem dwie osoby zrezygnowały – zostały więc cztery.

FAMILIA: Ile osób uczestniczyło w wyborach w listopadzie 2013 roku?

KS. PROBOSZCZ: Oddano, z tego co pamiętam, 94 głosy – dwa były nieważne… A warto zauważyć, że obecnych na Mszach św. było około 2,5 tysiąca wiernych…

FAMILIA: Czyli, jak łatwo obliczyć, w wyborach wzięło udział poniżej 5% wiernych…

KS. PROBOSZCZ: Tak. I raczej były to osoby zaangażowane w życie naszej Parafii, należące do różnych wspólnot… Zgodnie z nowym statutem Rada ma się składać w połowie z osób wybranych przez Parafian. W przypadku naszej Parafii powinno ich być 11.

FAMILIA: Kiedy odbędą się nowe wybory?

KS. PROBOSZCZ: W niedzielę, 20 marca tego roku. W tym numerze naszego informatora znajdziemy listę kandydatów.

FAMILIA: Każdy Parafianin ma prawo oddać jeden głos…

KS. PROBOSZCZ: Tak, każdy pełnoletni Parafianin ma jeden głos na jedną osobę. Pisząc nazwisko i imię kandydata, dopisujemy także adres zamieszkania – według podanej niżej listy. W dniu 20 marca, w pobliżu ołtarza będzie znajdowała się urna, obok niej karty do głosowania. Potem zbierze się komisja, która podliczy głosy. Wyniki głosowania zostaną wywieszone w gablotce przy kościele. Spotkanie nowej Rady odbędzie się w niedzielę, 10 kwietnia tego roku.

FAMIALIA: Wróćmy jeszcze do składu Rady – oprócz członków z wyboru Parafian, należą do niej jeszcze inne osoby, które na przykład stają się częścią Rady „z urzędu”…

KS. PROBOSZCZ: Z urzędu członkami Rady są: proboszcz, wikariusze, przedstawiciele katechetów. W skład Rady wchodzą również osoby „z mianowania proboszcza”…

FAMILIA: Czyli?

KS. PROBOSZCZ: Przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej – na przykład organista, a także przedstawicie ruchów, wspólnot i służby liturgicznej. W statucie znajdujemy jeszcze zapis, że mogą być powołane „osoby, których obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań”.

FAMILIA: Czy Ksiądz Proboszcz może podać skład tej części Rady?

KS. PROBOSZCZ: Poczekam do wyborów, pełny skład podam po ich zakończeniu.

FAMILIA: Czy osoby, które kandydują z wyboru Parafian były już w „starej” Radzie?

KS. PROBOSZCZ: Niektóre tak, ale są też nowe osoby. Cóż, większość z tych osób wywodzi się ze wspólnot – a zatem znane są ich członkom. Niektóre z nich z pewnością rozpoznają sąsiedzi… Warto wiedzieć, że według statutu członkiem z wyboru „może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian”.

FAMILIA: Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w wyborach...

KS. PROBOSZCZ: Oczywiście. Warto także modlić się o światło Ducha Świętego, aby w Radzie znalazły się odpowiednie osoby.

 

LISTA KANDYDATÓW

do Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:


Cichoń Mariola – ul. Dmowskiego

Cichoń Andrzej – ul. Dmowskiego

Harężlak Aneta – ul. Wyzwolenia

Hetnał Janina – ul. Dmowskiego

Hudecki Jerzy – ul. K. Wielkiego

Jankowska Halina – ul. PCK

Kałuża-Polak Małgorzata – ul. Wyzwolenia

Krochmal Beata – pl. Wolności

Podgórski Bartłomiej – ul. Dąbka

Polak Tadeusz – ul. Wyzwolenia

Sowa Łucja – ul. Energetyków

Stachura Elżbieta – ul. Broniewskiego

Śliwińska Irena - ul. Kierowa

Weronowska Bogumiła – ul. Kierow

Konto bankowe:

Parafia Opatrzności Bożej
Pl. Opatrzności Bożej 19
43-300 Bielsko-Biała

35 1500 1357 1213 5005 1631 0000 

Dyżury kancelaria:

Pon. - ks. Wiesław Greń

Wt. -  ks. Maciej Kornecki

Śr. - ks. Marcin Sandok, 

ks. prob. Andrzej Mojżeszko

Czw. - ks. Kamil Białożyt

Pt. - ks. Piotr Niemczyk

Odwiedziło nas:

Dzisiaj 133

Wczoraj 156

W miesiącu 764

Razem 515415

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top